Oddział Wielkopolski i Lubuski

Polskiego Towarzystwa Akupunktury

 

adres do korespondencji: ul. Rezedowa 34, 60-184 Poznań

 

 


Strona główna   Zarząd Oddziału    Podstawowe informacje   Historia akupunktury  Wskazania do akupunktury  

Przeciwwskazania do akupunktury    Prof. Wł. Sedlak o akupunkturze     Lista członków

 

Przeciwwskazania do stosowania akupunktury

 

 Opracowano na podstawie dzieła prof. Zbigniewa Garnuszewskiego

"Akupunktura we współczesnej medycynie".

 

Akupunktura, jest subtelną metodą regulacyjną, która jest skuteczna tam, gdzie stopień zaburzenia równowagi organizmu nie jest bardzo duży.

Akupunktury nie należy wykonywać tam, gdzie ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, należy podjąć intensywne działania w warunkach szpitalnych, w szczególności działania chirurgiczne.

Akupunktura w poniższych chorobach może być rozważana jedynie przez doświadczonego lekarza w warunkach braku dostępu do leczenia szpitalnego, ze świadomością, że jest najprawdopodobniej niewystarczająca do wyleczenia stanu ostrego pacjenta i jest działaniem tymczasowym do momentu udzielenia specjalistycznej pomocy szpitalnej.

 Niektóre z przeciwwskazań wynikają z faktu, że akupunktura może wywołać niebezpieczne rozchwianie uzyskanej farmakologicznie równowagi, które może zagrażać życiu.

 

 

 

   Przejściowe:

 

Menstruacja

Ciąża i okres karmienia

Stan wyczerpania fizycznego i psychicznego

Stan upojenia alkoholowego

Stan silnego pobudzenia psychicznego

Anormalne warunki atmosferyczne

 

   Choroby:

 

Ostre i przewlekłe choroby zakaźne

Gruźlica

Ostre stany zapalne

Żółtaczka

Utajone ogniska zapalne (bardzo wysokie OB)

Tętniak serca lub tętnic

Kardiomiopatie

Komorowe zaburzenia rytmu serca

Blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia

Blok trójpęczkowy pęczka Hisa niezupełny

Zespół chorego węzła zatokowego

Napadowe migotanie przedsionków

Napady częstoskurczu nadkomorowego z zaburzeniami hemodynamicznymi

Niestabilna i zaostrzona choroba wieńcowa

Nadciśnienie tętnicze złośliwe

Zwężenie aorty znacznego stopnia

Powikłania zakrzepowo-zatorowe

Świeże lub niedawno przebyte zakrzepowe zapalenie żył

Świeżo przebyty zawał mięśnia sercowego

Utrwalone migotanie przedsionków w przebiegu wad serca, kardiomiopatii oraz z powikłaniami zatorowymi w wywiadzie

Skazy krwotoczne

Pęcherzyce

Pełnoobjawowe postaci:

   - nadczynności tarczycy

   - niedoczynności tarczycy

   - niewydolności kory nadnerczy

   wymagające intensywnej farmakoterapii w warunkach szpitalnych

Cukrzyca w okresie niewyrównania metabolicznego kwasicy lub z daleko posuniętymi zmianami naczyniowymi

Reumatoidalne zapalenie stawów o wysokiej aktywności procesu chorobowego

Nowotwory złośliwe

Wyniszczające choroby układowe przy ciężkim stanie ogólnym

Duże groźne napady padaczki, stan padaczkowy

Stany po udarach mózgowych ze zmianami psychicznymi

Stwardnienie rozsiane po po świeżym rzucie

Choroba Parkinsona w stadium zaawansowanym

Schizofrenia

Psychoza maniakalno-depresyjna

Psychonerwice z natręctwami

Starcze zmiany charakterologiczne

Przerost gruczołu krokowego z koniecznością cewnikowani pęcherza

Jaskra (ew. leczenie jedynie przy ścisłej współpracy z okulistą)

Hemofilia

Choroba Werlhoffa (małopłytkowość samoistna)

Wszczepiony rozrusznik serca